Disclaimer

Aan de inhoud van de website www.rachelviersma.nl is grote zorg besteed. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend, noch vloeien er enige verplichtingen voor Rachel Viersma Fotografie uit voort. Rachel Viersma Fotografie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor eventuele gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud van de website. Rachel Viersma Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze website, of de websites waar naar verwezen wordt.

Rachel Viersma Fotografie behoudt ten alle tijden het recht de inhoud van deze website om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rachel Viersma Fotografie mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van drukwerk, fotokopie, op internet of op welke andere wijze dan ook. Ieder geschil met betrekking tot de website van Rachel Viersma Fotografie valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.

De volledige website is het exclusieve eigendom van Rachel Viersma Fotografie. Het auteursrecht blijft ten alle tijden bij Rachel Viersma Fotografie, wat betekent dat de beelden niet aangepast mogen worden, tenzij dit bij de beelden wordt aangegeven. De originele (RAW) bestanden zijn eigendom van Rachel Viersma Fotografie en worden onder de juiste condities voor een periode van 5 jaar gearchiveerd.

Op alle rechtsbetrekkingen van Rachel Viersma Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing.