Algemene voorwaarden

Beelden die Rachel Viersma Fotografie oplevert mogen uitsluitend onder naamsvermelding van Rachel Viersma Fotografie door haar klanten en partners gebruikt en gedeeld worden. De beelden mogen echter niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden, tenzij hierover een overeenkomst is gesloten met Rachel Viersma Fotografie.

Het auteursrecht blijft ten alle tijden bij Rachel Viersma Fotografie, wat betekent dat de beelden niet aangepast mogen worden, tenzij dit bij de beelden wordt aangegeven. De originele (RAW) bestanden zijn eigendom van Rachel Viersma Fotografie en worden onder de juiste condities voor een periode van 5 jaar gearchiveerd.

Op alle rechtsbetrekkingen van Rachel Viersma Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing.